Taxatie

Tijdens een taxatie letten wij onder andere op:

  • De staat van het onderhoud.
  • De constructie.
  • De kwaliteit.
  • De gewildheid.
  • De ligging en de omgeving.
  • De rechten en plichten die op de grond rusten.

Een gedegen taxatierapport gebruikt men onder meer voor:

  • Het verkrijgen van een hypotheek.
  • Een besluit tot aankoop van een woning.
  • Het vaststellen van de successiewaarde.

Wilt u een taxatierapport? Bel 0222-315207 of mail (klik hier) naar Waaijer Advies.